Γραπτά και Εργασίες (Υποβολή, Διάρκεια Φύλαξης) (Αρ. 2)

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με το ίδιο θέμα, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016 ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι η φύλαξη γραπτών εξετάσεων σε ψηφιοποιημένη μορφή είναι αποδεκτή από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Νοείται ότι ο ελάχιστος χρόνος φύλαξης των  γραπτών εξετάσεων σε ψηφιοποιημένη μορφή, βάσει της σχετικής Απόφασης Πολιτικής του Φορέα ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει να είναι τα τρία χρόνια.


24 Απριλίου 2023