Ενημέρωση από ΔΟΑΤΑΠ για τις εξ αποστάσεως σπουδές

H αυτόδηλη ενημέρωση από την Μαρία Αλαχούζου, Προϊσταμένη της Δ/νσης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επίσημου φορέα της Ελληνικής Δημοκρατίας, περί των προβλεπόμενων στο ν. 4957/2022 σχετικά με τις εξ αποστάσεως σπουδές.

Ενημέρωση περί των προβλεπόμενων στο ν. 4957 2022 για τις εξ αποστάσεως σπουδές icon acrobat


6 Οκτωβρίου 2022