Πρότυπα Πλαίσια Σύντομων Βιογραφικών Σημειωμάτων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού (Αρ. 2)

Μετά από διαβούλευση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα:

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και ο Φορέας δύνανται να επεξεργάζονται προσωπικά ακαδημαϊκά δεδομένα του ακαδημαϊκού τους προσωπικού, μέσα στο πλαίσιο της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και στη βάση των όρων εντολής του Φορέα για έλεγχο και διαπίστωση της ποιότητας όπως προνοείται στον Νόμο του Φορέα [136(Ι)/2015 και 47(Ι)/2016].

Επισημαίνεται εκ νέου ότι, το καθήκον προς το δημόσιο συμφέρον είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στο κοινωνικό σύνολο, πράγμα που προϋποθέτει την ενημέρωση του κοινού για το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των ακαδημαϊκών με σκοπό τη διακρίβωση της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στα πρότυπα πλαίσια βιογραφικού σημειώματος (έντυπα με αρ. 500.1.03 και 500.1.04) τα οποία ετοιμάστηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Φορέα με ανακοίνωσή του ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2018, αυτά έχουν τροποποιηθεί ούτως ώστε οι καταχωρήσεις σε ορισμένα σημεία (πχ παροχή ακαδημαϊκών συμβουλευτικών υπηρεσιών) να είναι προαιρετικές.

11 Φεβρουαρίου 2019