Πρότυπα Πλαίσια Σύντομων Βιογραφικών Σημειωμάτων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης έχει ετοιμάσει πρότυπα πλαίσια βιογραφικού σημειώματος για διευκόλυνση συγκέντρωσης των στοιχείων του βιογραφικού που θα δημοσιεύονται ανά πρόγραμμα στις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και θα υποβάλλονται στις αιτήσεις για Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση, ως ακολούθως: 

Για τα Πανεπιστήμια: Για τα άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης Επισημαίνεται και αναμένεται να διαβιβαστεί στους ακαδημαϊκούς των ιδρυμάτων ότι: 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των ακαδημαϊκών μέσω ανάρτησης του βιογραφικού τους σημειώματος συντελείται σύμφωνα με τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων, όπως επιτάσσει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 5). Παράλληλα, είναι νόμιμη καθώς συντελείται βάσει της συναίνεσης των υποκειμένων και για σκοπούς εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 6, Παράγραφος 1Α και Παράγραφος Ε). Στην προκειμένη περίπτωση, το καθήκον προς το δημόσιο συμφέρον είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στο κοινωνικό σύνολο που προϋποθέτει την ενημέρωση του κοινού για το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των ακαδημαϊκών με σκοπό τη διακρίβωση της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης. Τέλος, η ανάρτηση βιογραφικού σημειώματος επιτρέπεται και με βάση το Άρθρο 29, Νόμος 125(Ι)20185 περί Προσωπικών Δεδομένων όπου προβλέπεται επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

Αναμένεται ότι η συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τα πιο πάνω θα γίνει σταδιακά. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.
23 Νοεμβρίου 2018