Συναντήσεις της Προέδρου του Φορέα ΔΙΠΑΕ με εκπροσώπους φοιτητικών οργανώσεων

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Φορέα ΔΙΠΑΕ για εμπλοκή των κοινωνικών του εταίρων, και ιδιαίτερα των φοιτητών, στις διαδικασίες και θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους φοιτητικών οργανώσεων. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, μετά από αίτημα των φοιτητών, με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), την Προοδευτική Κίνηση Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας και τη Νεολαία Δημοκρατικού Κόμματος (ΝΕΔΗΚ), στις 21 Απριλίου 2021, 20 Ιουλίου 2021 και 2 Σεπτεμβρίου 2021 αντίστοιχα.

president students meeting

Οι συναντήσεις, εστίασαν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα των σπουδών υπό τις επικρατούσες συνθήκες της πανδημίας και στην αναγνώριση των απονεμόμενων τίτλων σπουδών.

6 Σεπτεμβρίου 2021