• Home
 • Αξιολόγηση
 • Ιδρύματος/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών

Διαδικασία Αξιολόγησης Ιδρύματος/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών

Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Αίτησης για την Αξιολόγηση-Πιστοποίηση Ιδρύματος/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου (17) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 έως 2021 [136(Ι) του 2015 έως 132(Ι) του 2021], η διαδικασία υποβολής αίτησης καθορίζεται ως εξής:

 1. Αίτηση
 2. Αξιολόγηση
 3. Απόφαση

Η διαδικασία:

  1. Αίτηση

    • Το ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ετοιμάζει και υποβάλλει αίτηση για ιδρυματική/τμηματική/προγραμματική αξιολόγηση αξιολόγηση.

    • Η αίτηση για προγραμματική αξιολόγηση υποβάλλεται εξολοκλήρου στην αγγλική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, η αίτηση υποβάλλεται στην αγγλική και στη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος.

    • Η αίτηση για ιδρυματική και τμηματική αξιολόγηση υποβάλλεται μόνο στην αγγλική.

    • Για την εξασφάλιση άδειας για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Πανεπιστημίου ή Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη στο λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, υποβάλλεται αίτηση μαζί με τα ακόλουθα έντυπα του Φορέα ως παράρτημα:

     #ΤίτλοςDoc in
     Greek
     Doc in
     English
     200.1 Application for Evaluation - Accreditation of Programme of Study
     Αίτηση για Προγραμματική Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών
     icon word  
     200.1.3 Supplementary document for Distance Learning Programmes’ Application – Study Guide Sample
     Συμπληρωματικό έντυπο για την υποβολή Προγράμματος Σπουδών που προσφέρεται Εξ Αποστάσεως - Πρότυπο Οδηγού Μελέτης
        
     200.2 Application for Institutional Evaluation
     Αίτηση για Ιδρυματική Αξιολόγηση
     200.2.2 Attachment – For the issuing a Certificate of Inspection for Public and Public Use Buildings
     Προσάρτημα – Έκδοση Πιστοποιητικού Επιθεώρησης για Δημόσια και Δημόσιας Χρήσης Κτήρια
      
     200.3 Application for Departmental Evaluation
     Αίτηση για Τμηματική Αξιολόγηση
      
     200.4 Request for reviewing programs of study offered in Cyprus with the method of Franchise/Validation
     Αίτημα για εξέταση προγράμματος σπουδών που προσφέρεται στην Κύπρο με τη μέθοδο της Δικαιόχρησης/Αναγνώρισης (Validation)

    

    • Η αίτηση, η συνοδευτική επιστολή και όλα τα σχετικά έντυπα, πρέπει να υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, και θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του ανώτατου κατά Νόμο Υπεύθυνου του ιδρύματος.

    • Η αίτηση για ιδρυματική αξιολόγηση υφιστάμενου ιδρύματος υποβάλλεται απ’ ευθείας στον Φορέα, αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη στο λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.

    • Το ίδρυμα υποχρεούται να διαθέσει αντίτυπα για έκαστο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης κατά την επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα.

    • Πιστοποίηση προγράμματος σε μια επαρχία ή συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν μεταφέρεται σε παραρτήματα και άλλες εγκαταστάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί ιδρυματική αξιολόγηση και χωρίς αξιολόγηση των υποδομών στο χώρο προσφοράς του προγράμματος.

    • Σε περίπτωση νέου προγράμματος σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, με μοναδική διαφορά τη γλώσσα προσφοράς, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό φόρτο εργασίας του κάθε διδάσκοντα τόσο στα προγράμματα όσο και στο ίδρυμα γενικά.

    • Το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για να ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

    • Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για νέα προγράμματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

    • Η διαδικασία για επαναξιολόγηση ιδρύματος/τμήματος/προγράμματος σπουδών πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 16 μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης.

   [.. back]

  2. Αξιολόγηση

    • Ο Φορέας διορίζει Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ενημερώνεται για τη σύνθεση της ΕΕΑ και για το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης.

    • Η ΕΕΑ μελετά την αίτηση και διενεργεί επιτόπου επίσκεψη κατά την οποία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες.

    • Η ΕΕΑ συντάσσει έκθεση με βάση την αίτηση, τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζει ο Φορέας και επιπρόσθετων πληροφοριών που θα ζητηθούν κατά την επιτόπου επίσκεψη. Η έκθεση περιλαμβάνει αριθμητική βαθμολογία και αιτιολογεί εάν και πώς τα επιμέρους κριτήρια που καθορίζει ο Φορέας πληρούνται και σε ποιο βαθμό. Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Συμβούλιο του Φορέα στη βάση της οποίας θα παρθεί η απόφαση.

     #Τίτλος/TitleDoc in
     Greek
     Doc in
     English
     300.1.1 External Evaluation Report (Conventional-face-to-face programme of study)
      Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Συμβατικό πρόγραμμα σπουδών)
      
     300.1.1/1 External Evaluation Report for Basic Medical Education
     Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών στη Βασική Ιατρική Εκπαίδευση
      
     300.1.1/2 External Evaluation Report (E-learning programme of study)
     Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών)
      
     300.1.2 Higher Education Institution's Response-Programme of study
     Απάντηση Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Πρόγραμμα Σπουδών
      
     300.1.2/1 Medical School’s response (Basic Medical Education)
     Απάντηση Ιατρικής Σχολής (Βασική Ιατρική Εκπαίδευση)
     300.1.3 Feedback report from EEC experts-Programme of study
     Ανατροφοδότηση από ΕΕΑ - Πρόγραμμα Σπουδών
      
     300.1.3/1 Feedback report from  EEC experts (Basic medical education)
     Ανατροφοδότηση απο ΕΕΑ (Βασική ιατρική εκπαίδευση)
      
     300.1.4

     Follow-up Report (for a CYQAA accredited Institution/Department/Programme of study)

      
     300.2.1 External Evaluation Report – Institutional Evaluation
     Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Ιδρυματική Αξιολόγηση
        
     300.2.2 Higher Education Institution's Response - Institutional Evaluation
     Απάντηση Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Ιδρυματική Αξιολόγηση
      
     300.2.3 Feedback report from EEC experts - Institutional Evaluation
     Ανατροφοδότηση από ΕΕΑ - Ιδρυματική Αξιολόγηση
      
     300.3.1 External Evaluation Report - Departmental Evaluation
     Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης - Τμηματική Αξιολόγηση
      
     300.3.1/1 External Evaluation Report (Programmatic within the framework of Departmental evaluation)
     Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Προγραμματική στο πλαίσιο της Τμηματικής αξιολόγησης)
        
     300.3.2 Higher Education Institution's Response - Departmental Evaluation
     Απάντηση Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης - Τμηματική Αξιολόγηση
      
     300.3.3 Feedback report from EEC experts - Departmental Evaluation
     Ανατροφοδότηση από ΕΕΑ - Τμηματική Αξιολόγηση
      

      

    • Το ίδρυμα λαμβάνει την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και εντός διαστήματος τριών μηνών υποβάλλει γραπτώς τις παρατηρήσεις του και τεκμηριώνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΑ.

   [..back]

  3. Απόφαση

   • Το Συμβούλιο του Φορέα στη βάση της έκθεσης της ΕΕΑ μπορεί να πάρει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση ιδρύματος/τμήματος/προγράμματος σπουδών:

      • Απόφαση για την έγκριση και απονομή πιστοποίησης. Η πιστοποίηση είναι σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών, μετά την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου αξιολόγηση. Η πιστοποίηση μπορεί να χορηγηθεί και στην περίπτωση που κάποιο ίδρυμα δεν έχει εφαρμόσει πλήρως μια σύσταση (ελάσσονος σημασίας) που δόθηκε σε έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η τελική έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

    #ΤίτλοςDoc in
    Greek
    Doc in
    English
    400.1 Final report of CYQAA - Accreditation of Programme of study
    Τελική Έκθεση Φορέα - Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών
    400.2 Final report of CYQAA - Institutional Accreditation
    Τελική Έκθεση Φορέα - Ιδρυματική Πιστοποίηση
     
    400.3 Final report of CYQAA - Departmental Accreditation
    Τελική Έκθεση Φορέα - Τμηματική Πιστοποίηση
     

     

     • Απόφαση για διεξαγωγή δεύτερης αξιολόγησης πριν την λήψη των τελικών αποφάσεων.

     • Απόφαση για απόρριψη απονομής πιστοποίησης εφόσον το ίδρυμα/τμήμα/πρόγραμμα σπουδών, δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια πιστοποίησης

  4. Το Συμβούλιο του Φορέα ενημερώνει το ίδρυμα, σχετικά με την απόφασή του.

  5. Η απόφαση του Φορέα, η έκθεση της ΕΕΑ και η απάντηση του ιδρύματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

[..back]