• Home
 • ΔΙΠΑΕ
 • Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε;

[..] [Αποστολή] [Νομοθετικό Πλαίσιο] [Αρμοδιότητες] [Στρατηγική για την Ποιότητα] [Στρατηγικός Σχεδιασμός] [Πολιτική Παραπόνων] [Οργανωτική Δομή]

CYQAAicon

Αποστολή

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) είναι η αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας και για την υποστήριξη των διαδικασιών που προνοούνται από τη σχετική νομοθεσία και τις αρχές της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης, για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών τους, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας (ESG) και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την κινητικότητα και την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων. Επίσης, επιδιώκει την προώθηση κουλτούρας ποιότητας στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου.

[..πίσω στην αρχή]

Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο Φορέας συστάθηκε στη βάση του «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015» με τη διεθνή ονομασία «The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education» (CYQAA) και το Συμβούλιό του διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2015.

Ο Φορέας έχει αναλάβει της αρμοδιότητες τους Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ) και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ).

Η νέα Νομοθεσία θέτει το πλαίσιο για ένα νέο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μέσα στο οποίο τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να θέσουν μηχανισμούς και να αναπτύξουν διαδικασίες εσωτερικής ποιότητας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του Φορέα.

Ο Φορέας είναι ανεξάρτητος στο βαθμό που αυτό απαιτείται για να λειτουργεί αυτόνομα και να ασκεί κατά ανεξάρτητο τρόπο τις αρμοδιότητές του ώστε τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις αυτού που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αξιολόγησης να είναι ανεπηρέαστες από τρίτους ενδιαφερομένους, όπως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, υπουργεία ή άλλους (Άρθρο 26).

[..πίσω στην αρχή]

Αρμοδιότητες

Επιπρόσθετα με τις αρμοδιότητες των πιο πάνω αναφερόμενων σωμάτων, ο Φορέας έχει, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων είναι:
 • Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης
 • Έλεγχος της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, που προσφέρονται από ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες
 • Έλεγχος των προϋποθέσεων παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης από ιδρύματα του εξωτερικού στη Δημοκρατία
 • Έλεγχος της δια-ιδρυματικής συνεργασίας των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης
 • Παροχή πληροφοριών για την πιστοποίηση ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης
[..πίσω στην αρχή]

Στρατηγική για την Ποιότητα

Η ανώτερη εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο στην υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες επιδιώκουν την ανέλιξή τους σε κοινωνίες της γνώσης και η ανώτερη εκπαίδευση αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η συνεχής αναζήτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαιτεί από την ανώτερη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Ανταποκρινόμενα στις αυξανόμενες και επιτακτικές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν και να αναθεωρήσουν πολλές από τις ως τώρα πολιτικές όσον αφορά στην παροχή ποιοτικής ανώτερης εκπαίδευσης. Να  συνεχίσουν τις αλλαγές όσον αφορά στην αποστολή τους, στις μεθόδους παροχής της εκπαίδευσης, στις συνεργασίες τους, στο διδακτικό προσωπικό, στη διεθνοποίηση και στην αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο ρόλος του Φορέα για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι καταλυτικός όσον αφορά στην υποστήριξη των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των ιδρυμάτων. Ο Φορέας δρα, επί του παρόντος, καθοδηγητικά, διότι πολλά είναι εκείνα που χρήζουν βελτίωσης και αναπροσαρμογής, ευελπιστώντας ότι μέχρι το τέλος της θητείας του πρώτου Συμβουλίου ( 2015 - 2020) θα είναι σε θέση, με τη συνεργασία όλων, πολιτείας, ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών οργανισμών, να δρα επικουρικά, ούτως ώστε τα ιδρύματα να μπορέσουν  να ανταποκριθούν στις αλλαγές, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα που θα αποκτηθούν από τους φοιτητές και η εμπειρία τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παραμένουν στην πρώτη γραμμή της αποστολής των ιδρυμάτων.

Τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι κοινωνοί του οράματος της διαδικασίας της Μπολόνια για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης και έχουν αντιληφθεί ότι η εμπλοκή τους με τις διαδικασίες διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, ειδικότερα με τις εξωτερικές διαδικασίες, τους επιτρέπει να αναδείξουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και να αυξήσουν τη διαφάνεια, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην καλύτερη αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων των προγραμμάτων τους. Ως εκ τούτου, προβαίνουν στην υποβολή αίτησης για αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων, τα οποία λειτουργούν χωρίς αξιολόγηση στη βάση του προηγούμενου Νομοθετικού πλαισίου, μεριμνώντας για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών και των κριτηρίων τα οποία έχει θέσει ο Φορέας.

Έχει καταστεί πλέον δεδομένο ότι η πιστοποίηση λειτουργεί προς όφελος των φοιτητών, των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης των εργοδοτών και της κοινωνίας γενικότερα καθώς μέσω αυτής διασφαλίζεται ότι οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε προγράμματος σπουδών.   

[..πίσω στην αρχή]

Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΘέμαΑρχείο
Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2025
Στρατηγικός Σχεδιασμός 2018-2020

[..πίσω στην αρχή]

Πολιτική Παραπόνων

Ιδιώτες και οργανισμοί με βάσιμες ανησυχίες και στοιχεία για τη μη ανταπόκριση ενός πιστοποιημένου ιδρύματος/τμήματος/προγράμματος στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές (ESG) ή/και στα πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την Ιατρική Εκπαίδευση (WFME) ή/και στα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θέσει ο Φορέας μπορεί να υποβάλει τα στοιχεία αυτά ενώπιον του Φορέα ΔΙΠΑΕ. Για την υποβολή των στοιχείων τηρείται η πιο κάτω διαδικασία:
 1. Το Συμβούλιο του Φορέα αποφασίζει κατά πόσο το παράπονο είναι αξιόπιστο στη βάση των στοιχείων που ο παραπονούμενος υποβάλλει. Τα παράπονα πρέπει να αφορούν τη μη ανταπόκριση στα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω. Οποιαδήποτε άλλα παράπονα που αφορούν, για παράδειγμα τη νομοθεσία, ευρωπαϊκούς νόμους και κατευθυντήριες γραμμές και οποιουσδήποτε κανονισμούς πρέπει να απευθύνονται στο δικαστήριο ή στις αρμόδιες αρχές.
 2. Αν το παράπονο δεν είναι βάσιμο, με επαρκή μαρτυρία και στοιχεία, το Συμβούλιο δεν θα αναλάβει καμιά δράση και θα πληροφορήσει σχετικά τον παραπονούμενο.
 3. Αν το παράπονο είναι βάσιμο, το Συμβούλιο θα πληροφορήσει το ίδρυμα στο οποίο αναφέρεται το παράπονο και θα ζητήσει από το ίδρυμα να δώσει διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες.
 4. Αν το παράπονο είναι βάσιμο, αλλά αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν επηρεάζει την ανταπόκριση στα κριτήρια και πρότυπα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, το Συμβούλιο θα απευθύνει επίσημη προειδοποίηση προς το ίδρυμα. Η επίσημη προειδοποίηση αναρτάται, σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών οργανισμών, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην προμετωπίδα της σελίδας που είναι αναρτημένο το συγκεκριμένο ίδρυμα/τμήμα/πρόγραμμα, ανάλογα με την περίπτωση.
 5. Στην περίπτωση που το παράπονο είναι βάσιμο και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πιστοποιημένο ίδρυμα/ τμήμα/ πρόγραμμα δεν πληροί πλέον τα κριτήρια με τα οποία πιστοποιήθηκε, το Συμβούλιο του Φορέα θα ενεργοποιήσει διαδικασία εξέτασης κατά πόσο τα κριτήρια της Πιστοποίησης πληρούνται.
 6. Στην περίπτωση κατά την οποία η εξέταση υποστηρίζει περαιτέρω το παράπονο και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν τηρούνται οι όροι της πιστοποίησης, τότε το Συμβούλιο του Φορέα μπορεί να αποφασίσει:
  • είτε να ανακαλέσει την Πιστοποίηση
  • είτε να αρχίσει τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος/Τμήματος/Προγράμματος.
Στις περιπτώσεις 5 και 6 το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης καλείται να παρουσιάσει τη θέση του, πριν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση αποστέλλεται στο ίδρυμα, στον παραπονούμενο.

[..πίσω στην αρχή]

Οργανωτική Δομή

personnelgr

[..πίσω στην αρχή]