• Home
  • ΔΙΠΑΕ
  • Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

ΟρισμόςΕπεξήγησηΑκρώνυμο
Ακαδημαϊκό προσωπικό Το προσωπικό ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο, σε οποιαδήποτε βαθμίδα απασχολείται για διδακτικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς στο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης.  
Αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία αυτό λειτουργεί.  
Ανώτερη εκπαίδευση Η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης.  
Ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση Η εκπαίδευση η οποία παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.  
Αρχική άδεια λειτουργίας Η άδεια λειτουργίας πανεπιστημίου η οποία χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία βασίζεται σε εισήγηση του Φορέα, για περίοδο τεσσάρων χρόνων και καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του πανεπιστημίου και των σχολών του.  
Άδεια λειτουργίας Η άδεια λειτουργίας πανεπιστημίου η οποία χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων χρόνων λειτουργίας του μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού η οποία βασίζεται σε εισήγηση του Φορέα και στην έκθεση του πανεπιστημίου στην οποία καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτελέσει, τόσο ως προς την επίτευξη των σκοπών και της αποστολής του όσο και ως προς τη συμμόρφωσή του με το Νόμο και τον Καταστατικό Χάρτη του.  
Δημόσιο πανεπιστήμιο Το πανεπιστήμιο, του οποίου η ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης ανήκει στη Δημοκρατία.  
Δημόσια σχολή Η σχολή της οποίας την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει η Δημοκρατία.  
Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που συντονίζεται και προσφέρεται από κοινού από διαφορετικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από χώρες του EHEA1, και οδηγεί σε διπλά/πολλαπλά πτυχία ή σε κοινό πτυχίο.

EQAR = The European approach relates only to joint programmes offered jointly by higher education institutions from two or more countries.
 
Διαπανεπιστημιακό πτυχίο Ένα ενιαίο έγγραφο που απονέμεται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν το κοινό πρόγραμμα και αναγνωρίζεται εθνικά ως το αναγνωρισμένο βραβείο του κοινού προγράμματος.  
Διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών το οποίο οργανώνεται και προσφέρεται από κοινού από δύο (2) τουλάχιστον τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου.  
Διασφάλιση ποιότητας Η συστηματική επιβεβαίωση για τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος βάσει των καθοριζομένων από τον Φορέα κριτηρίων.  
Διπλοί/Πολλαπλοί Τίτλοι Σπουδών Ξεχωριστά πτυχία που χορηγούνται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν το κοινό πρόγραμμα που βεβαιώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος (εάν χορηγούνται δύο πτυχία από δύο ιδρύματα, πρόκειται για “διπλό πτυχίο”).  
Εκπαιδευτική αξιολόγηση Η συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής αποτίμηση και καταγραφή του εκπαιδευτικού έργου με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και την κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του ιδρύματος, των σχολών και των προγραμμάτων σπουδών.  
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που καταρτίζεται από το Συμβούλιο του Φορέα σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. ΕΕΑ
Ερευνητικό ίδρυμα μεταπτυχιακών σπουδών Ερευνητικό ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου, το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας πρωτοποριακή έρευνα και ανάλογη μεταπτυχιακή εκπαίδευση (επιπέδου μάστερ και διδακτορικού).  
Ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας Τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (European Network for Quality Assurance in Higher Education – ENQA). ESG
Ευρωπαϊκό μητρώο φορέων διασφάλισης ποιότητας Το αρμόδιο ευρωπαϊκό σώμα για τη διαπίστευση φορέων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές και την εγγραφή τους στο σχετικό κατάλογο (European Quality Assurance Register – EQAR). EQAR
Ευρωπαϊκός χώρος ανώτερης εκπαίδευσης Ο ευρωπαϊκός χώρος ο οποίος ιδρύθηκε με τη διακήρυξη της Μπολόνια το Μάρτιο του 2010 από τους ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης συγκρισιμότητας, συμβατότητας και συνεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης.  EHEA
Ιδιωτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης Το ίδρυμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία και παρέχει εκπαίδευση του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.  
Ιδιωτικό πανεπιστήμιο Το πανεπιστήμιο του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011.  
Ιδιωτική σχολή Ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ιδιωτικού δικαίου ΙΣΤΕ
Ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή ίδρυμα Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό ίδρυμα μεταπτυχιακών σπουδών  
Κατεύθυνση προγράμματος σπουδών Εξειδίκευση ως αποτέλεσμα ομάδας συναφών μαθημάτων, τα οποία σε προπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται κατά τουλάχιστον 30% και σε μεταπτυχιακό επίπεδο κατά τουλάχιστον 40% από τον συνολικό αριθμό μαθημάτων του προγράμματος και μεταξύ δύο ή περισσότερων κατευθύνσεων. Η διαφοροποίηση είναι τουλάχιστον 50% αν περιλαμβάνεται διατριβή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η κατεύθυνση αναγράφεται για προπτυχιακό πρόγραμμα στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και για μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και στον τίτλο σπουδών.  
Μαθησιακά αποτελέσματα Η διατύπωση όλων όσων ο φοιτητής γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να υλοποιεί μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας. Ορίζονται και διαφοροποιούνται με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής.  
Μικτή μάθηση Η διδακτική προσέγγιση η οποία συνδυάζει εξ αποστάσεως και συμβατική, πρόσωπο με πρόσωπο, επικοινωνία, σε κοινότητες διερευνητικής μάθησης.  
Ομότιμος Καθηγητής ή Ομότιμος Ο τιμητικός τίτλος που δύναται να απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το ίδρυμα όριο συνταξιοδότησης.  
Πανεπιστήμιο Το ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία λειτουργεί.  
Παράρτημα διπλώματος Το συνοδευτικό επεξηγηματικό έγγραφο τίτλου σπουδών το οποίο χορηγείται, σύμφωνα με τις αποφάσεις για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.  
Πιστοποίηση ποιότητας Η θεσμοθετημένη αναγνώριση ενός ιδρύματος ή τμήματος ή προγράμματος σπουδών με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα από το Φορέα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα κριτήρια και δείκτες.  
Πρακτική άσκηση Το μέρος των σπουδών κατά το οποίο ο φοιτητής τοποθετείται σε μονάδες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών με σκοπό:
  1. την ενημέρωσή του για τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους και για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας,
  2. την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα που προκύπτουν στους χώρους εφαρμογής, και
  3. την επαφή του με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
 
Προγράμματα σπουδών Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι κλάδοι σπουδών, που προσφέρονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης μέσω κανονικής φοίτησης ή μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης.  
Συμβούλιο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ή Συμβούλιο Το Συμβούλιο που διορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 32 του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016.  
Σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων Το σύστημα μάθησης το οποίο βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας των σπουδαστών, καθώς και στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. ECTS
Σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Το σύστημα μάθησης το οποίο βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε μαθησιακά αποτελέσματα. ECVET
Σχολή πανεπιστημίου Μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων, η οποία διασφαλίζει, διεπιστημονική προσέγγιση, την μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους.  
Τμήμα Τομέας σχολής πανεπιστημίου ο οποίος προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά.  
Υψηλής ποιότητας πρωτοποριακή έρευνα Η έρευνα με εξωτερική χρηματοδότηση σε ανταγωνιστικά προγράμματα, η οποία καταλήγει σε ευρήματα με ευρύ επιστημονικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό αντίκτυπο, πατέντες και δημοσιεύσεις με μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών σε περιοδικά υψηλού κύρους.  
Φορέας Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Έκτου Μέρους του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016. ΔΙΠΑΕ

Σημείωση:
Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικό κείμενο και όπου υπάρχει σύγκρουση με τη νομοθεσία που διέπει την ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο, υπερισχύουν οι πρόνοιες της νομοθεσίας.