Νέα Πανεπιστήμια και Νέες Ιατρικές Σχολές

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης δεν θα εξετάζει αιτήσεις ίδρυσης νέων πανεπιστημίων και νέων Ιατρικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μέχρι να ληφθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, απόφαση πολιτικής που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα των φοιτητών για αξιοπρεπή και ποιοτική φοίτηση και διαβίωση.

Η σπάνις φοιτητικών εστιών και πανεπιστημιακών νοσοκομείων δεν διασφαλίζει τα πιο πάνω.   

11 Οκτωβρίου 2023