Σεμινάριο Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει το Σεμινάριο Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα, με κύρια ομιλήτρια και συντονίστρια εργαστηρίων τη Δρ. Helen Gniel, Διευθύντρια της Μονάδας Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας του Φορέα Ποιότητας και Προτύπων στην Ανώτερης Εκπαίδευσης της ευρύτερης επικράτειας της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί η αποτελεσματική προσέγγιση για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, μέσω της Μονάδας Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας και πώς η Μονάδα αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει αυξανόμενους ή αναδυόμενους κινδύνους για την ακεραιότητα της ανώτερης εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου "Προώθηση της Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας – Μια Συλλογική Προσπάθεια", οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν την ανάγκη για συνεργασία εντός και μεταξύ ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως χώρας, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ακαδημαϊκής απάτης, λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα αυτής της πρακτικής. Μέσα από δραστηριότητες και συζητήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να μοιραστούν σκέψεις σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο ίδρυμά τους για την εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με το πώς να μελετούν με ακεραιότητα και την αντιμετώπιση της ακαδημαϊκής απάτης.

Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου "Αναθεωρώντας την Αξιολόγηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης", οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της αξιολόγησης και τον τρόπο που τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάλληλη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, θα αξιολογήσουν την προετοιμασία του ακαδημαϊκού προσωπικού και θα διερευνήσουν την διαρκή εξέλιξη της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την 31η Οκτωβρίου 2023 ( 8.30 - 15.30 (EEST)) στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Προσκαλείστε να συμμετέχετε δηλώνοντας 2 μέλη από κάθε ίδρυμα, με ιδιαίτερα επιθυμητή τη συμμετοχή του/της Προέδρου ή ενεργού  Μέλους της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας του ιδρύματός σας συν ένας άλλος/μία άλλη εκπρόσωπος του ακαδημαϊκού προσωπικού/ συμβουλίου/ Σχολής/ Κέντρου διδασκαλίας και μάθησης,  οι οποίοι/ες μπορούν εποικοδομητικά να οργανώσουν ενδοϊδρυματικές ενημερωτικές ημερίδες-σεμινάρια. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να γίνουν πολλαπλασιαστές των προσεγγίσεων και πρακτικών του Σεμιναρίου.
 

Ακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για εγγραφή, όχι αργότερα από τις 20 Οκτωβρίου 2023 ΕΓΓΡΑΦΗ στο σεμινάριο Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα.

29 Σεπτεμβρίου 2023