Συστάσεις για συμμόρφωση και διαδικασίες

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 78η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης (EEA)  επισημαίνει τα ακόλουθα για πλήρη συμμόρφωση.

Διαδικτυακά Μαθήματα:

  • Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων οι κάμερες του διδακτικού προσωπικού πρέπει να είναι ανοικτές.

Αξιολόγηση εσωτερικής ποιότητας:

  • Τα ερωτηματολόγια που απαντώνται από τους φοιτητές για την αξιολόγηση μαθήματος πρέπει να εστιάζουν στα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και όχι στα χαρακτηριστικά του διδάσκοντος/διδάσκουσας

Εξωτερική Αξιολόγηση από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ:

  • Κανένα προαιρετικό έτος (foundation) δεν αξιολογείται και δεν πιστοποιείται από τον Φορέα.

8 Απριλίου 2022