Φοιτητοκεντρική προσέγγιση (ESG1.3)

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, επισημαίνει στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης ότι από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών συχνά διαπιστώνεται ότι ζητήματα που αφορούν στη μεθοδολογία διδασκαλίας, των εξετάσεων και άλλων παραμέτρων του Κριτηρίου 1.3 των Ευρωπαϊκών Κριτηρίων και Κατευθυντηρίων Γραμμών (ESG) δεν πληρούνται.

Ο Φορέας ΔΙΠΑΑΕ προγραμματίζει σεμινάρια με ειδικούς εμπειρογνώμονες για το θέμα και προσκαλεί  τα Κέντρα Μάθησης των ιδρυμάτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διοργάνωσή τους ή/και στη διεξαγωγή τους να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία  του Φορέα.  

Συστήνεται, επίσης, τα ιδρύματα να μεριμνήσουν για τη συζήτηση και εφαρμογή των προνοιών του Kριτηρίου, όπως αναλύονται πιο κάτω, κατά τμήμα, διατμηματικά και σε βάση συλλογικών οργάνων:


1.3 Student-centred learning, teaching and assessment Standard: Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages students to take an active role in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this approach.

 
Guidelines:

Student-centred learning and teaching plays an important role in stimulating students’ motivation, self-reflection and engagement in the learning process. This means careful consideration of the design and delivery of study programmes and the assessment of outcomes.

The implementation of student-centred learning and teaching:

 • respects and attends to the diversity of students and their needs, enabling flexible learning paths;
 • considers and uses different modes of delivery, where appropriate;
 • flexibly uses a variety of pedagogical methods;
 • regularly evaluates and adjusts the modes of delivery and pedagogical methods;
 • encourages a sense of autonomy in the learner, while ensuring adequate guidance and support from the teacher;
 • promotes mutual respect within the learner-teacher relationship;
 • has appropriate procedures for dealing with students’ complaints.

 

Considering the importance of assessment for the students’ progression and their future careers, quality assurance processes for assessment take into account the following:

 • Assessors are familiar with existing testing and examination methods and receive support in developing their own skills in this field;
 • The criteria for and method of assessment as well as criteria for marking are published in advance;
 • The assessment allows students to demonstrate the extent to which the intended learning outcomes have been achieved. Students are given feedback, which, if necessary, is linked to advice on the learning process;
 • Where possible, assessment is carried out by more than one examiner;
 • The regulations for assessment take into account mitigating circumstances;
 • Assessment is consistent, fairly applied to all students and carried out in accordance with the stated procedures;
 • A formal procedure for student appeals is in place.

31 Μαΐου 2021